איך משפיעה סביבה ריבית עולה על ההתחייבות הביטוחית של חברות הביטוח - Keynes - קיינס פורטל הביטוחים המוביל | המפתח שלך לעולם הביטוח

איך משפיעה סביבה ריבית עולה על ההתחייבות הביטוחית של חברות הביטוח

ריבית ביטוח

הריבית בישראל עלתה – וכל הגופים הפיננסיים בארץ מחשבים מסלול מחדש. הריבית של בנק ישראל קובעת את מחיר הכסף ואת ריבית הבסיס לחישוב ריבית הפריים, הרלוונטית למשל במשכנתאות שלנו, ועוד שלל של מוצרי חיסכון והלוואות. ככלל, אפשר לומר, כי כשהריבית במשק עולה – ההלוואות הופכות פחות אטרקטיביות (ויותר יקרות) עבור משקי הבית ואילו השעה בפיקדונות הופכות יותר אטרקטיביות כך שהצריכה צפויה לפחות (ועל כן הכוח של העלאת הריבית ככלי להתמודדות עם עליה בביקושים שגורמת לאינפלציה). נשאלת השאלה – מה קורה לחברות הביטוח לאור תהליך העלאת הריבית, האם הם מרוויחים או מפסידים ואיך תשתנה מפת מוצרי הביטוח שאנחנו צפויים לראות לנגד עינינו?

אקטואריה – התהליך של חישוב שווי התשלום במקרה של מימוש הביטוח

מוצר ביטוחי הוא מוצר שמבטיח לכם שיפוי במקרה של אירוע בלתי מתוכנן שעלויות בצדו, כמו למשל חלילה מחלה קשה, תאונת רכב או נזק לרכוש. חברות הביטוח מתמחרות את הפרמיה של כל ביטוח על פי הסכום שישולם במקרה של אירוע ביטוחי, והסיכוי שאירוע כזה אכן יקרה (וזו הסיבה שביטוח בריאות או חיים למעשנים הוא יקר יותר מאותו הביטוח ללא מעשנים, למשל). בפועל, אם המבוטח לא מפעיל את הביטוח, כספי הפרמיה שולמו מבחינתו לריק – אבל אם הוא כן מפעיל את הביטוח, תשלומי הפרמיה היו מעין "הלוואה הפוכה" לתשלום הסכום הקבוע בפוליסה במקרה של אירוע ביטוחי.

בהלוואות, כמו שאנחנו כבר יודעים, ככל שהריבית עולה – הלווה מרוויח יותר והמלווה, מפסיד. זאת, מפני שלקבל כסף עכשיו משתלם יותר מאשר לקבל את הכסף אחר כך. בהלוואות הפוכות – המצב הוא הפוך.

חברת הביטוח מגדל מרוויחה מעל 1.3 מיליארדי שקלים מדמי ניהול לבד. על פי נתוני חברת הדירוג דאן אנד בראדסטריט מדובר בחברת הביטוח שיש לה את סך ההכנסות הגבוה ביותר מדמי ניהול. בתשלומי פרמיות, שגם הם עומדים על סך של מיליארדי שקלים בשנה עבור חברות הביטוח הגדולות – חברות הביטוח נהנות מהכנסות ללא תשלומים ומשקיעות את כספי ההכנסות, כך שככל שהריבית עולה – הרווחים של חברות הביטוח צפויים לעלות. את התשלום שיתקבל במקרה של אירוע ביטוחי, חברות הביטוח לא משנות על פי אירועי ריבית כך שהסכום נשאר אותו סכום, על אף שנומינאלית הוא שווה פחות כשהריבית עולה.

האם מחירי הביטוח יוזלו עכשיו כשהריבית עולה?

לצערנו, בשווקים המודרניים לא תמיד העלאה של רווחי החברות הגדולות, כמו למשל חברות הביטוח, מסתיימת בהוזלה של המוצרים הנמכרים לציבור כמו למשל מוצרי הביטוח. ייתכן גם שחברות הביטוח יספרו כי על בסיס העלאת הריבית לבדה, המאפשרת תשואות גבוהות יותר מהשקעות למשל בשווקי האשראי, אי אפשר להוזיל את תשלומי הפרמיה מכיוון שהרווחים של חברות הביטוח מהעלאת הריבית הם לא וודאיים ותלויים באיכות ההשקעות. בנוסף, המחיר בשוק של מספר חברות ביטוח ענקיות נקבע בנקודת האיזון, וכל עוד אנחנו לא רואים סימן ראשון מטעם אחת מחברות הביטוח שיוזמת מהלך תחרותי של הפחתת מחירים – לא צפויה הפחתת מחירים גורפת של פרמיות הביטוח בשל העלאת הריבית, אם כי כאמור רווחי חברות הביטוח צפויים לעלות.

קביעת הממונה על שוק הביטוח בנוגע לחישובי פרמיות ריבית חסרת סיכון נמוכה מידי

חברות הביטוח טענו כנגד הממונה על הביטוח כי חישובי "ריבית חסרת סיכון" שהיא רלוונטית לחישוב עתודות הכספים שחברות הביטוח מחויבות "לשמור בצד" לטובת תשלומים למבוטחים במקרים של הפעלת הפוליסה, מבוצעים לפי גובה ריבית נמוכה מידי (0.26%). זו ריבית נמוכה בכמעט 1% ביחס לריבית הממוצעת המשמשת לחישוב עתודות הכספים שחברות הביטוח נאלצות לשמור זמינות במדינות ה – OECD.

כעת, לאחר העלאת הריבית, מסתמן כי הריבית לחישוב העתודות והתשואות שחברות הביטוח יוכלו להשתמש בה תעלה לכ – 0.54%, זאת לאחר כמעט 15 שנים שבהן לא הוסכם על שינוי הריבית. המשמעות היא שסך הכספים הלא נזילים של חברות הביטוח, אותם החברה מחויבת לשמור בזמינות גבוהה, יפחת – ויותר כספים יועמדו להשקעות.

המשמעות היא רווחים צפויים של מאות מיליוני שקלים לכל חברת ביטוח, שיפורסמו כפי הנראה כבר בדו"חות החברות בתום הרבעון הקרוב.

לבדיקה והשוואה של התיק הביטוחי בין חברות הביטוח המובילות השאירו פרטים ונציג מקצועי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל המלצה או חוות דעת בכל הנוגע לכדאיות מוצר או חברה ואין האמור מהווה יעוץ מקצועי מכל סוג שהוא בתחום כזה או אחר.

דילוג לתוכן