השוואה בין ביטוח מנהלים לפנסיה - Keynes - קיינס פורטל הביטוחים המוביל | המפתח שלך לעולם הביטוח

השוואה בין ביטוח מנהלים לפנסיה

פנסיה או ביטוח מנהלים

בישראל אנחנו מחוייבים על פי חוק לחסוך לקראת גיל פרישה. החל מינואר 2017, החוק כולל גם שכירים וגם עצמאיים, כשעבור שכירים ההפרשה לחיסכון הפנסיוני מבוצעת על ידי המעסיק, ואילו עצמאיים מפקידים סכומים חודשיים או שנתיים בחשבון החיסכון שלהם לפנסיה באופן עצמאי. 

בישראל יש מגוון ערוצי חיסכון והשקעה שמתאימים לחיסכון לטווח ארוך לקראת פרישה לגמלאות, שניים מהמוכרים והמקובלים בהם הם חיסכון בקרן פנסיה, וביטוח מנהלים. אבל מה ההבדל בין שני אלה ואיך בוחרים? כל המידע – לפניכם. 

החיסכון הפנסיוני שלכם הוא בדרך כלל חיסכון לטווח ארוך

גם בביטוח מנהלים וגם בקרנות פנסיה, המטרה העיקרית היא חיסכון לטווח ארוך. על מנת לשמור על רווחה כלכלית לאחר גיל הפרישה, אנחנו רוצים לוודא שאנחנו צוברים סכום כספי גבוה מספיק שיאפשר, בעת הגעה לגיל פרישה, לקבל תשלום חודשי קבוע בגובה שיזכיר את השכר החודשי לפני הפרישה. גובה הקצבה החודשית, אגב, יחושב בשני המקרים (גם בקרן פנסיה וגם בביטוח מנהלים) לפי מקדם המרה. בעבר, גם בקרן הפנסיה וגם בביטוח המנהלים נקבע מקדם ההמרה אישית לכל חוסך והיום בקרן פנסיה הוא נקבע על ידי משרד האוצר עבור כל העמיתים בשנת הפרישה ותחילת קבלת הקצבה. בביטוח מנהלים, גובה מקדם ההמרה עדיין מובטח בפוליסה,
גם ביטוח מנהלים וגם קרן פנסיה מכילים מרכיב של ביטוח חיים, תשלום חד פעמי למוטבים של המבוטח בביטוח מנהלים לעומת תשלום קצבה חודשית לשארים של עמית בקרן פנסיה. 

קצבה חודשית או פיצוי חד פעמי?


עם הגעה לגיל פרישה גם קרן פנסיה וגם ביטוח מנהלים מעניקים למבוטח קצבה חודשית בגובה שנקבע, כאמור, בהתאם לסכום שהצליח לחסוך ותנאי ההסכם מול חברת הביטוח או בית ההשקעות.
בנוסף, במקרה של מות המבוטח ביטוח מנהלים מזכה את מוטבי המבוטח שהלך לעולמו בסכום פיצוי חד פעמי לפי המסוכם בתנאי הפוליסה. קרן פנסיה לעומת זאת מזכה את שארי העמית (כפי שהם מוגדרים בתקנון הקרן) בתשלום קצבה חודשית. 

המוטבים במקרה של קרן פנסיה הם השארים החוקיים של העמית (בני זוג, ילדים והורים). במקרה של ביטוח מנהלים המבוטח יכול לבחור מי יהיו המוטבים שייהנו וכיצד תבוצע חלוקת הסכום המגיע להם בין המוטבים השונים. 

איך מתייחסים בשני מוצרי החיסכון לאבדן כושר עבודה?

אולי ההבדל המהותי ביותר בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים הוא ההתייחסות למקרה שבו המבוטח מאבד את יכולתו לעבוד ולהשתכר למחייתו. עמית בקרן פנסיה שמאבד את היכולת לעבוד במקצוע שלו יצטרך למצוא תעסוקה חליפית (אלא אם הוא מוגדר כנכה 100% וללא יכולת לעבוד כלל). בביטוח מנהלים לעומת זאת המבוטח יהיה זכאי לקבל פיצוי אם יאבד כושר עבודה במקצוע שבו עסק בעת רכישת פוליסת הביטוח, ללא קשר ליכולתו או אי יכולתו לעסוק במקצוע חלופי. חשוב לדעת שבביטוח מנהלים ניתן לרכוש כיסויים נוספים כמו ביטוח סיעודי, ביטוח מחלות קשות, ביטוח תאונות אישיות ועוד. 

מה יהיה גובה הקצבה החודשית?

גם במקרה של קרן פנסיה וגם בביטוח מנהלים את גובה הקצבה החודשית מחשבים לפי הסכום שהצטבר בחיסכון לחלק למקדם פרישה. לדוגמה: מי שחסך מיליון שקלים בביטוח המנהלים או בקרן הפנסיה שלו ומקדם הפרישה שלו נקבע ל – 200, הקצבה החודשית תהיה מיליון לחלק ל – 200 או 5,000 שקלים לחודש. כך יוצא שככל שמקדם הפרישה יהיה נמוך יותר כך גובה הקצבה החודשית יהיה גבוה יותר אולם היא תשולם מספר נמוך יותר של פעמים. 

מקדם ההמרה בקרן הפנסיה נקבע במועד הפרישה בהתאם למסלול הפרישה בו בחר העמית, מינו ומצבו המשפחתי. המקדם יכול להשתנות לאורך תקופת הביטוח בהתאם לשינויים בתוחלת החיים. 

עד לשנת 2013 מקדם הפרישה בביטוח מנהלים נקבע במועד ההצטרפות של המבוטח לתוכנית (מועד רכישת פוליסת הביטוח המהווה חוזה אישי בין המבוטח לחברת הביטוח). המקדם היה ידוע לאורך כל תקופת החיסכון. בעת הפרישה המבוטח רשאי היה לבחור מקדם פרישה אחר. החל משנת 2013 כבר אי אפשר להצטרף לפוליסות ביטוח מנהלים עם מקדם פרישה מובטח מגיל 60 ומעלה. 

 

ליאור מור

לבדיקה והשוואה של התיק הביטוחי בין חברות הביטוח המובילות השאירו פרטים ונציג מקצועי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.

דילוג לתוכן