ביטוח דירקטורים ונושאי משרה: איך תגנו על עצמכם מתביעות במהלך מילוי תפקידכם? - Keynes - קיינס פורטל הביטוחים המוביל | המפתח שלך לעולם הביטוח

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה: איך תגנו על עצמכם מתביעות במהלך מילוי תפקידכם?

חדר ישיבות

יש מקרים שבהם פעילות הארגון גוררת חבות אישית של שכבת ההנהלה הבכירה שלו, למשל במקרים של נזקים לאחר פריצת סייבר לארגון או במקרים של החלטות פיננסיות המובילות להפסדים, כמו הנפקת ספאק שלא עלתה יפה. במקרים כאלה, ביטוח דירקטורים ונושאי משרה יספק שכבת הגנה אישית לחברי ההנהלה של הארגון ויישא בהוצאות במקרים של תביעה משפטית או פיצוי.

ניראה ששנת 2020 היתה שנת מפנה בכל הקשור לתביעות משפטיות שהופנו באופן אישי כנגד דירקטורים ונושאי משרות בכירות בארגונים. עליה דרמטית במספר התביעות האישיות הפכה את ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה לנושא עקרוני בכניסה למשרה בכירה חדשה – מנהלים וארגונים ממהרים לבטח את אנשי המפתח שלהם כנגד תביעות אישיות בשל פעילות מטעם הארגון.

בבריטניה פורסם לאחרונה כי לצד המחירים המטפסים ועולים של ביטוחי סייבר, שעלו במהלך השנה האחרונה פי שתיים ואף יותר, טיפס גם מחיר ביטוחי הדירקטורים ונושאי המשרה והאמיר בממוצע בכ – 60% במחירו. הסיבה? פריצות הסייבר חושפות גם את מנהלי הארגון בחלק מן המקרים לתביעות אישיות, לעיתים קרובות בנוסף לתביעות כנגד הארגון.

מה זה ביטוח דירקטורים ונושאי משרה?

על אף שארגונים רבים דואגים לביטוח דירקטורים ונושאי משרה באופן מאוגד ללקוחותיהם, הביטוח מוצע באופן אישי לנושאי משרה, ומיועד לאפשר למבוטח שיפוי כספי במקרה של הוצאות בגין תביעה או פיצויים שיושתו אישית עליו (ולא על הארגון) בעקבות פעילותו מטעם הארגון.

הביטוח משפה בגין “מעשה שלא כדין” בעת מילוי תפקיד בחברה, מחדל, הפרת חובה, הטעייה, רשלנות, חריגה מסמכות או הזנחה במסגרת התפקיד. בדרך כלל, כולל ביטוח דירקטורים כיסוי מלא של ההוצאות המשפטיות של תביעות במהלך תקופת הביטוח כמו גם כיסוי עבור תביעות שהוגשו במהלך תקופת הביטוח עבור אירועים שלא הובאו לידיעת המבוטח ואשר התרחשו בתקופה שקדמה לרכישת הפוליסה.

מה חשוב לדעת לפני שבוחרים פוליסת ביטוח דירקטורים?

בניגוד לפוליסות ביטוח קבוצתיות – פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה היא פוליסת ביטוח אישית ותנאי הביטוח בהחלט משתנים בין חברה לחברה, ועל כן מומלץ לבצע השוואת תנאים, סכומי מימון והשתתפות עצמית אם יש ומחירי הפרמיות בין חברות הביטוח המציעות ביטוחים כאלה. כדאי לקחת בחשבון את הגבולות הגיאוגרפיים של הפוליסה ובמקרה של נושאי משרה שמבצעים גם תפקידים בחו”ל, לוודא כי הפוליסה תקפה גם במקרה של תביעות מעבר לים. יש פוליסות ביטוח דירקטורים שמציעות הרחבות שונות שייקרו את הפרמיה החודשית, למשל כיסוי מורחב לתקופה של שלוש שנים במקום שנה אחת לתביעות. לצד זאת, חשוב לחשב באופן מושכל את הסיכונים, הנובעים למשל מתחום העיסוק של החברה, ולבחור את גובה השיפוי הכספי הרלוונטי לחברה ואת היקף פוליסת הדירקטורים הרלוונטית.

יש מקרים שבהם הארגון מספק ביטוח דירקטורים לעובדיו הבכירים. במקרים בהם ביטוח דירקטורים אינו חלק מחבילת ההטבות של הארגון, אם תחום העיסוק שלכם הוא כזה שבו הדרג המנהלי הוא חשוף לתביעות אישיות, מומלץ לשקול רכישת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה שתגן באפן אישי בפני הוצאות משפטיות, פיצויים וכדומה.

למה המחירים של ביטוח דירקטורים עולים במאות אחוזים?

בשנים האחרונות אנחנו רואים ריבוי של מקרי תקיפות סייבר, שגררו אחריהן מקרים רבים של תביעות אישיות כנגד דירקטורים ונושאי משרה, מטעם לקוחות, בעלי מניות או ספקים של הארגון. גם על רקע פעילות פיננסית, כמו למשל הנפקות הספאק שעוררו חוסר ביטחון בשוק ההון בנוגע ליציבות ושווי השוק המוערך של החברות המונפקות, הוגשו תביעות ותביעות ייצוגיות – נגד ארגונים כמו גם נגד אנשי מפתח בפעילות העסקית של הארגון. תביעות כאלה הן בדרך כלל תביעות מורכבות בסכומים גבוהים, ועל אף שניתן להאשים או לתבוע את הארגון כיישות משפטית, שכיח יותר ויותר למצוא גם תביעות אישיות כנגד אנשי ניהול בכירים ומקבלי ההחלטות בארגון.

כל אלה גרמו לא רק להתייקרות של מאות אחוזים בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בעולם ובארץ, אלא גם להפחתה משמעותית של חברות הביטוח המוכנות להציע ביטוח כזה. ביחד עם זאת, גם בארה”ב וגם בבריטניה אנחנו רואים תמיכה מצד הממשל בהחלטה לרכוש ביטוחים כאלה לכיסוי אנשי המנהל בארגונים במחירים הוגנים.

לבדיקה והשוואה של התיק הביטוחי בין חברות הביטוח המובילות השאירו פרטים ונציג מקצועי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל המלצה או חוות דעת בכל הנוגע לכדאיות מוצר או חברה ואין האמור מהווה יעוץ מקצועי מכל סוג שהוא בתחום כזה או אחר.

דילוג לתוכן